APIMA CEIP "S'ALBUFERA"
   C/. Mossèn Antoni M.ª Alcover.2
   Tel.  622 814 999
   07410 - PORT D'ALCÚDIA                  

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA  DE L´AMPIMA

   
President              Antoni Gómez Marqués
Vicepresidenta    Xesca Doménech Arrom
Secretaria           Xisca Munar Mairata
Tesorera              Xisca Vives Mir
Vocal                    María Pilar Fiol Guasp
Vocal                    Margalida Bennasar Reynés
Vocal                   Nicola Froehlich
Vocal                   Josefa Rodríguez Risquez
Vocal                  Horacio Morales Asensio
Vocal                   María Susana Morales Carvajal
Vocal                   José Alberto Valladares        
Vocal                   Purificación Reyes Fernández

TELÉFON CONTACTE AMB APIMA
622 814 999

WEB DE L´ESCOLA:  cpsalbufera.com
EMAIL ESCOLA:        cpsalbufera@educacio.caib.es
EMAIL APIMA:            apima@cpsalbufera.com


INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS CURS 2010/2011


ESTUDI      1er fins a 4rt    PRIMÀRIA    Dilluns i Dimecres de 16'00  a 17'00h.
                                  5è i 6è             PRIMÀRIA    Dimarts i Dijous de 16'00 a 17'00h.
135€ soci anual
75€ soci (dos pagaments)
195€ no soci anual
105€ no soci (dos pagaments)

TEATRE        EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  Dilluns de 16'30h a 18'00h.
135€ soci anual
75€ soci (dos pagaments)
195€ no soci anual
105€ no soci (dos pagaments)


KARATE XAN RYU        PRIMÀRIA      Dimarts i Dijous de 16'00h a 17'00h.
135€ soci anual
75€ soci (dos pagaments)
195€ no soci anual
105€ no soci (dos pagaments)


ACTIVITATS LÚDICO     PRIMÀRIA         DIMECRES DE 15’30 A 16’30
ESPORTIVES
GRATUÏT


Forma de pagament

       El pagament s'ha de fer mitjançant ingrés al compte corrent de l'APIMA.
               
       Nº de compte corrent (LA CAIXA): 2100-5948-31-0200017741

       El pagament s'ha de fer a principi de cada activitat i el dia que comencin han d'entregar el rebut del banc.

       Al rebut del banc s'hi ha d'indicar el nom i llinatges de l'alumne i l'activitat.

       Per poder començar les activitats extraescolars serà obligatori entregar el justificant de l'ingrés bancari amb nom i llinatges de l'alumne i activitat a realitzar al monitro el primer dia d'activitat.